Scammer Anna Pietkiewicz

Anna
Pietkiewicz
30
Rosja
Azow
Sympatia.onet.pl

User comments

to add a comment about this scammer profile. Already have an account? Sign in to add a comment.
Comment #177837

Podejrzewam chęć wyłudzenia pieniędzy na niby podróż.Telefon podany nie zgłasza się jest wyłączony.Nie chciała pisać na portalu tylko na prywatnych e-mailch

 

I suspect a desire to extort money for a supposed trip.The phone given does not report is turned off.She did not want to write on the portal only on private emails

Comment #177865
Aktualnie podaje się za Natalię. To samo miejsce i miasto. Nowy adres e-mail: [email protected]
Wygląda na chęć wyłudzenia pieniędzy na rzekomą podróż, tak jak napisał przedmówca. Nie chce rozmawiać inaczej niż przez e-mail.

She currently says that her name is Natalia. Same country and city. Her new e-mail address: [email protected]
As stated before by Dzidek, it looks like a scam to get money for a supposed trip. And she only wants to talk through e-mail messages.
Comment #177872
Wysyłane zdjęcia należą do istniejącej osoby, z zupełnie innego miasta w Rosji.
Być może kobieta ta padła ofiarą jakiegoś hakera? Napisałem do osoby ze zdjęć, żeby ją o tym powiadomić.
Czekam na jej odpowiedź.

The photos which were sent belong to a person who lives in a completely different city than Azow, also in Russia.
Perhaps this woman fell victim to a hacker? I texted the person in the photos to let them know.
I am waiting for her response.
Comment #177874
The photos are being copied from instagram. The owner of the photos (the woman on them) got informed by me about it. She says that she doesn’t know what to do about it, but it’s not the first time her photos got used by a third party. In my opinion instagram always had a bad security :(