Scammer Darya

Darya
27
Borovichi / Russia

User comments

to add a comment about this scammer profile. Already have an account? Sign in to add a comment.
Comment #131352
Witaj Marek.
Dziękuje za twój list. Mi chce się dowiedzieć się o tobie więcej. Lecz nie znam z czego zacząć.
Szukam tylko poważne i długoterminowe stosunki.
piszę ci z tłumaczem, lecz rozmawiać mogę trochę na polskim. studiowałam polski, kiedy uczyła się w uniwersytecie.
Chcę opowiedzieć o się. Żyję w Rosji, w mieście Borovichi. Moje imię Darya. mi 27 lat.
Pracuję sprzedawcą w sklepie. W swój wolny czas lubię czytać księgi, uprawiać sport. Mi podoba się garmażeria. Ja poważna i przyzwoita kobieta.
Nie mam szkodliwych przyzwyczajeń. Jestem samotna i nigdy nie była w ślubie. Nie mam dzieci. Lubię zwierząt i dzieci.
Co dotyczy mojej indywidualności jestem spokojna i lojalna, dosyć emocjonalna i rozumna. Żyję jedna w usuwany mieszkaniu.
Ja samodzielna kobieta i nawykła czynić sama wiele rzeczy w tym życiu.
mam rodzoną siostrę, ojca z mamą. Myślę, że to najlepsze, że chciałeś dowiedzieć się o mnie...
Jeśli ci spodobałam się i zainteresowałam ciebie, to napiszę ci więcej o mnie w następnych listach! Dobrze? Mam dostęp do internetu tylko na pracy,
za służbowym komputerem czy mogę napisać ci od przyjaciółki, ponieważ na żal nie mam własnego komputera.
Czekam twojego listu. Darya
Comment #131610
The U.S. Embassy receives reports almost every day of fraud committed against U.S. citizens by Internet correspondents professing love and romantic interest. Typically, the Russian correspondent asks the U.S. citizen to send money or credit card information for living expenses, travel expenses, or "visa costs." The anonymity of the Internet means that the U.S. citizen cannot be sure of the real name, age, marital status, nationality, or even gender of the correspondent. The U.S. Embassy has received many reports of citizens losing thousands of dollars through such scams. American citizens are advised never to send money to anyone they have not met in person.
Comment #131858
Hello .
Today I have received your letter, I am very happy. I want to know more about you. But I do not know where to start. thanks for the photo, you look very nice :) unfortunately I do not have constant access to the Internet, so I can not use whatsapp or viber.
I am looking for only serious relationship.
I hope that when you read my letter, you know what I'm writing. I do not really know the language!
I want to tell you about myself. I live in Borovichi. It's Russia. My name is Darya. I am 27 years old.
I work as a shop assistant. In my free time I like to read books, play sports, hanging out with friends. I was engaged in a long time dancing in the dance school. I like cooking. I am a serious and decent woman.
I have no bad habits. I am lonely and have never been married. I do not have children.
I love animals and children. As for my personality,
I am calm and loyal, quite emotional and reasonable. I live alone in a rented apartment.
I am an independent woman and she used to do many things in this life.
I have a sister and parents.
I think that this is the first thing you wanted to know about me ...
If I like you and you are interested, I'll write you more about me in my next letter! Good?
I have access to the Internet only at work for the office computer or from a friend.
I am waiting for your letter. Darya
Comment #132563
The U.S. Embassy receives reports almost every day of fraud committed against U.S. citizens by Internet correspondents professing love and romantic interest. Typically, the Russian correspondent asks the U.S. citizen to send money or credit card information for living expenses, travel expenses, or "visa costs." The anonymity of the Internet means that the U.S. citizen cannot be sure of the real name, age, marital status, nationality, or even gender of the correspondent. The U.S. Embassy has received many reports of citizens losing thousands of dollars through such scams. American citizens are advised never to send money to anyone they have not met in person.