Scammer Bessonova Yuliya

Yuliya
Bessonova
32
Kazan, Russia
Aydarova 20-118
vk.com/id12183099

User comments

to add a comment about this scammer profile. Already have an account? Sign in to add a comment.
Comment #128932

Witam! Cieszę się, zacząć rozmawiać z tobą. Myślę, że
możemy znaleźć wspólne tematy, a nasza znajomość będzie przyjemne dla
nas obojga. Kiedy zobaczyłam twój profil na portalu sympatia, twój
profil od razu mnie zainteresował. Chcę się z tobą spotkać i poznać
cię lepiej. Nazywam się Yuliya. Mam 32 lat. Mieszkam w takim kraju,
który nazywa się Rosja. Nasz kraj jest bardzo duży, będzie ci trudno
chyba znaleźć na mapie takie miasto, KAZAN. Ale, kiedy ty to zrobisz,
możesz znaleźć KAZAN. Kiedy do mnie napiszesz, będzie mi również miło
dowiedzieć się o tobie i o twoim mieście. Pracuję jako wychowawczyni w
przedszkolu. Moja praca mi się podoba. Mam tu pracuje mój przyjaciel,
i jest mi bardzo miło. Każdego dnia komunikujemy, możemy pomóc sobie
nawzajem w pracy. Z języków znam tylko Rosyjski i Polski. Ale od razu
napiszę ci, że mój Polski nie jest tak dobry, i dlatego od razu proszę
o przeprosiny, gdy napiszę ci źle. Ok? Teraz opowiem ci o swoim
charakterze. Jak już wiesz w moim pierwszym zdaniem, jestem
romantyczną dziewczyną. Nienawidzę kłamstwa i krętactwa. Dla mnie
zawsze bardzo miło rozmawiać otwarcie, bez tajemnic i kłamstw. Teraz
postaram się opowiedzieć ci trochę o moim wyglądzie, choć wiele
zobaczysz z mojego zdjęcia, które ja ci wyślę. Mój wzrost to 168 cm.
Moja postać jest szczupła. Powiedz mi w swoim liście, o twoim
doświadczeniu. Również chcę, żebyś opowiedział o sobie i o swojej
pracy? Będzie mi bardzo ciekaw, aby dowiedzieć się to! Oprócz pracy w
wolnym czasie mam małe hobby. Kocham czytać książki. Mi to dostarcza
wiele przyjemnych emocji, dla mnie nie przyjemne wakacje, niż poczytać
książkę. Wcześniej czytałam wiele literatury, encyklopedii. Ale teraz
mam coraz więcej grawitacja do romantyzmu, do różnych powieści.
Powiedz mi, lubisz czytać książki? Teraz będę kończyć swój e-mail,
będę z niecierpliwością czekać na odpowiedź. Nie zapomnij napisać do
mnie! Bardzo chciałabym cię poznać. Mam jeszcze małe niedociągnięcia,
o których ci jeszcze nie napisałam, ale o tym napiszę ci w swoich
następnych listach. Pozdrawiam Yuliya z Rosji!

 

Hello! I am happy to start talking to you. I think
we can find common themes, and our knowledge will be pleasant for
both of us. When I saw your profile on sympathy, your
profile immediately interested me. I want to meet you and get to know
you better. My name is Yuliya. I'm 32 years. I live in such a country,
which is called Russia. Our country is very large, it will be difficult for you
perhaps to find on the map this town, KAZAN. But, when you do this,
You can find KAZAN. When you write to me, I'll be well pleased
learn about you and about your town. I work as a teacher in
kindergarten. My work I like. I work here, my friend,
and I'm very pleased. Every day we communicate, we can help each
each other at work. With the languages ​​I know only Russian and Polish. But once
I write to you, that my Polish is not so good, and so right away, please
of apology when you write badly. Approx? Now I will tell you about his
a. As you already know in my first sentence, I am
romantic girl. I hate lies and deceptions. For me
always very nice to talk openly, without secrets and lies. Now
I will try to tell you a little about my appearance, although many
you'll see from my pictures, which I will send to you. My height is 168 cm.
My character is slim. Tell me in your letter, about your
experience. I also want you to tell about yourself and about your
work? I would be very curious to learn it! In addition to working in
I have a little spare time hobby. I love reading books. This provides me
many pleasant emotions for me is not a pleasant vacation than read
book. Earlier, I read a lot of literature, encyclopedia. But now
I have more gravity to Romanticism, to the various novels.
Tell me, do you like to read books? Now I will end your e-mail,
I eagerly await your response. Do not forget to write
me! I'd love to meet you. I have still some issues,
which you have not yet written, but will write about you in their
subsequent lists. Yuliya Greetings from Russia!

 

Comment #129008
The U.S. Embassy receives reports almost every day of fraud committed against U.S. citizens by Internet correspondents professing love and romantic interest. Typically, the Russian correspondent asks the U.S. citizen to send money or credit card information for living expenses, travel expenses, or "visa costs." The anonymity of the Internet means that the U.S. citizen cannot be sure of the real name, age, marital status, nationality, or even gender of the correspondent. The U.S. Embassy has received many reports of citizens losing thousands of dollars through such scams. American citizens are advised never to send money to anyone they have not met in person.