Scammer Sofya Kulikova

Sofya
Kulikova
12.1.1988
Samara Rusko
140 Nagornaya St., apt# 4, Samara, 443035, Russia.

User comments

to add a comment about this scammer profile. Already have an account? Sign in to add a comment.
Comment #123104
Ahoj můj krásný Roman !!!! Ano, jsem zvedl Váš transfer peněz na 29. a zaplaceno za moje víza již ... Teď musíme počkat pár dní ...
Více než 2 měsíce, které uplynuly od jsme začali mluvit přes internet.
Zdá se, že mnohem déle. Skoro jsme vyměnili dopis denně od té doby.
A teď by mě zajímalo ... to může být sen? Jak může jeden ze tří čase týdny padají v lásce přes internet? Ležel jsem v posteli v noci přemýšlel, jak je to reálné.
Pro splnění někoho tak krásného a intellegent, jak si můžete být jen sen ... sen.
Comment #123109
translated from czech to english

Hello my beautiful Roman !!!! Yes, I picked up your money transfer at 29th and paid for my visa already ... Now we have to wait a few days ...
More than two months have passed since we started talking over the Internet.
It seems that much longer. We exchanged a letter almost every day since then.
And now I wonder ... could it be a dream? How can one in three weeks time to fall in love over the Internet? I lay in bed at night wondering how it's real.
To meet someone as beautiful and intellegent, how can you be a dream ... a dream.